Hautaustoimisto Ungern / Lepoon Oy

Tuotteiden ja palveluiden yleiset myynti- ja toimitusehdot

SOPIMUKSEN/KAUPAN KOHDE

Kaupan ja sopimuksen kohteena on hautaamiseen ja hautauspalveluihin liittyvät tuotteet (arkut, uurnat, kukat, kuljetukset yms.) sekä palvelukokonaisuudet.
Hautaustoimisto Ungern / Lepoon Oy:n (jäljempänä Myyjä) toimitusehdot koskevat kaikkea asiakkaille tilausten pohjalta toimitettavaa myyntiä tilaustavasta riippumatta. Hautaustoimisto Ungern / Lepoon Oy:n tilaustapoja ovat puhelin-, sähköposti-, myymälä- ja verkkokauppatilaukset sekä muut erikseen sovitut tilaukset.

TILAAMINEN JA VAHVISTAMINEN

Sopimus hautauspalveluista syntyy myyjän ja tilaajan (kuolinpesän ilmoittajan) välille. Sopimus syntyy, kun tilaaja vahvistaa Myyjän tekemän tarjouksen (sähköpostilla) tai kirjallisen tilaussopimuksen allekirjoituksin. Vahvistuksen jälkeen vain tilaaja voi tehdä muutoksia tilaukseen. Myyjää sitoo tilauksessa vaitiolovelvollisuus myös suhteessa muihin kuolinpesän osakkaisiin.
Kuolinpesän osakkailla on mahdollisuus puolestaan tiedustella hautausjärjestelyistä tilaajalta. Myyjä vahvistaa tilaukset ja muutokset sähköpostitse tai tilaussopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Tilaajan velvollisuus on lukea vahvistus ja huomauttaa siinä mahdollisesti olevista virheistä ja puutteista kolmen (3) arkipäivän kuluessa.

Hautauspalveluihin liittyvät laskut merkitään kuolinpesän nimiin, mutta tilaaja on viime kädessä vastuussa maksujen suorittamisesta Myyjälle.

Tarkistamme tilaajien luottotiedot automaattisesti. Mikäli laskutuslupaa ei saada, laskutamme hautauspalvelut ennakkolaskulla, jotka tulee olla maksettu ennen hautausjärjestelyjä.

HAUTAUSTOIMINTAA OHJAAVAT LAIT JA ASETUKSET

Myyjä noudattaa toiminnassaan hautaustoimilain määräyksiä, jonka mukaan vainaja on haudattava tai tuhkattava ilman aiheetonta viivytystä. Vainajan ruumista käsitellään kunnioittaen ja vainajan muistoa arvostaen. Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä kunnioitetaan vainajan katsomusta ja toivomuksia.

LASKUTUSKÄYTÄNTEET

Myyjä lähettää tilaukseen liittyvät laskut tilaajalle kuolinpesän nimelle kirjoitettuna, jotta ne voidaan liittää perunkirjoitukseen. Koska kuolinpesä ei voi toimia sopimuskumppanina, on tilaaja vastuussa laskujen maksamisesta.
Hautaamiseen liittyvät laskut ovat ns. ensisijaisia kuolinpesän maksuja ja laskun maksajalla on oikeus saada maksu kuolinpesän varoista esittämiään maksutositteita vastaan.

TIETOJEN OIKEELLISUUS

Tilaaja vastaa siitä, että kaikki tiedot on annettu oikein. Myyjä ei ole vastuussa tilaajan antamien mahdollisten virheellisten tietojen kuten osoitteiden, puhelinnumeroiden tai sähköpostiosoitteiden aiheuttamista haitoista eikä vahingoista. Myyjällä on oikeus laskuttaa tilaajalta virheellisten tietojen aiheuttamat lisätyöt. Näissä tapauksissa Myyjällä ei ole myöskään korvausvelvollisuutta tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta suorasta tai välillisestä vahingosta. Tilaajaa informoidaan lisäkuluista viipymättä.
(Yleisimpiä lisäkustannuksia ovat arkun vaihtaminen vainajan virheellisesti ilmoitetusta koosta johtuen, tuhkauksen estävä tahdistin ja vainajan sijaintiin liittyvät virheellisyydet.)

KUVAT JA MYYNTIMATERIAALIT

Arkuista, kukista, uurnista ja muista tuotteista Myyjän verkkosivuilla näkyvät kuvat ovat viitteellisiä ja esimerkinomaisia. Verkkosivuilla näkyy vastaava tuote, jonka vuoksi toimitettavan ja internetsivuilla näkyvän tuotteen välillä saattaa olla pieniä eroja. Erot johtuvat käytettävistä luonnonmateriaalista. (Puun syyt ja oksat sekä kukat ovat aina yksilöllisiä.) Lisäksi materiaalien viimeistelyssä saattaa olla eroja.

TUORETUOTTEISTA

Kukkien osalta noudatetaan toimittavan kaupan toimitusehtoja. Huomioitavaa on, että kaikki Myyjän ja kukkakaupan sivuilla näkyvät kuvat ja kuvaukset ovat esimerkinomaisia. Kaikki tuotteet valmistetaan käsityönä tilausten pohjalta ja siksi lopputuloksessa voi olla hieman tyylieroja. Mikäli jokin kukkalajike joudutaan korvaamaan toisella, pyrimme valitsemaan korvaavan kukan, joka mahdollisimman hyvin vastaa alkuperäistä tuotetta. Tuotteet valmistetaan kuitenkin aina niin, että se vastaa tilauksen hintaa.
Kukkasidonnat tulee tilata 7 päivää ennen toimitusta. Näin voimme parhaiten varmistaa kaikkien kukkalajikkeiden saannin. Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut toimituksen aikana, tulee tästä ilmoittaa viipymättä Myyjälle. Kukat toimitetaan siunaustilaisuuteen tuntia ennen siunaustilaisuuden alkua. Kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus ei koske tuoretuotteita.

MUU HAUTAUSTOIMINTAAN LIITTYVÄN INFORMAATION ANTAMINEN

Myyjä kertoo hautaamiseen liittyvien palveluntuottajien tietoja verkkosivuilla, tarjouksissa ja vahvistuksissa. Tällaisia palveluntuottajia ovat muun muassa krematoriot, seurakunnat, pitopalvelut, ravintolat, ohjelmapalvelut. Sopimus toimitettavista palveluista syntyy aina palveluntuottajan ja asiakkaan välille. Palveluntuottajat myös laskuttavat toimittamansa palvelut suoraan kuolinpesältä/tilaajalta.
Myyjä ei vastaa palveluntuottajien hinnoittelusta eikä laskutuksesta. Myyjä informoi ja neuvoo asiakasta palveluhankinnoista mahdollisuuksiensa mukaan.

TILAUKSEN PERUMINEN JA MAHDOLLISET PALAUTUKSET

Varsinainen myynti ja sopimus syntyy asiakkaan pyytämän tarjouksen ja vahvistuksen jälkeen. Kaupankäyntiin noudatetaan etäkauppalain säädöksiä. Pyydämme huomioimaan, että tilaajan antaessa luvan hautausjärjestelyjen aloittamiseen ennen etäkaupan säännöissä määrätyn peruutusajan umpeutumista syntyy tilaajalle korvausvastuu tehdystä työstä ja jo toimitetuista tuotteista. Myyjä tekee palvelutyön asiakkaan suullisen vahvistuksen jälkeen tilaustyönä. Mikäli tilaaja haluaa perua tai muuttaa tilausta se on mahdollista. Etäkauppalain mukaisesti tilaajalle on kuitenkin muodostunut korvausvastuu jo tehdyn työn ja toimitettujen tuotteiden osalta. (Esimerkiksi arkun peruuttaminen tai vaihtaminen on mahdollista vain siihen asti, kunnes vainaja on laitettu arkkuun.)
Tilaukset tehdään yksilökohtaisesti tilaajan Myyjälle vahvistaman tilausvahvistuksen pohjalta. Tilauksen voi peruuttaa puhelimitse. Tällöin tarkistetaan toimituksen vaihe ja siihen mennessä tehdyt toimet tilaajan tulee korvata.

VIRHEVASTUU JA REKLAMAATIO

Myyjällä on lakisääteinen virhevastuu myydyistä palveluista ja tuotteista. Virhe- ja reklamaatiotilanteissa pyrimme aina korvaamaan tuotteen uudella vastaavalla tuotteella niin pian kuin mahdollista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ensisijaisesti olemaan välittömästi yhteydessä joko sähköpostilla tai puhelimella Myyjään. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Noudatamme toiminnassamme hautaustoimilain määräyksiä ja kunnioitamme kansallisia perinteitä sekä hautausalan yleisiä ohjeistuksia.