Henkilötietolaki – (523/1999) 10 § ja 24 § – 4.7.2017
GDPR – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 – 27.4.2016

1. REKISTERIN PITÄJÄ JA HENKILÖTIEDON KÄSITTELIJÄ
Nimi: Lepoon Oy (3142361-2)
Aputoimini: Hautaustoimisto Ungern
Posti: Laurinkatu 20, 08100 Lohja
Muut yhteystiedot: info@lepoon.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Nimi: Sami Vainionpää
Posti: Laurinkatu 20, 08100 Lohja
Muut yhteystiedot: info@lepoon.fi

3. REKISTERIN NIMI
Lepoon Oy:n asiakastietokanta

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakastietokannan tarkoitus on kerätä ja ylläpitää asiakkaiden tietoja. Tietoja hyödynnetään vain asiakassuhteen viestintään, hoitoon ja kehittämistarkoitusta varten. Tietoja hyödynnetään vain kahdenkeskeiseen viestintään.   
Henkilötietolaki (523/1999) 8 §

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Yhteydenottolomakkeen tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, asiakkaan viestit ja asiakkaan nimi. Yhteistyön edetessä voidaan mahdollisesti kerätä lisää henkilötietoja asiakkaasta, jos tarve niin vaatii.  

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakastietokannan tiedot antaa asiakas täyttäessään yhteydenottolomakkeen tai tietoisesti antaessaan muut tiedot. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja sopimuksen tuottamiseksi. 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Asiakastietoja käsittelee vain Lepoon Oy:n ja palveluiden työntekijät, jotka ovat suoraan tekemisissä asiakkuuden kanssa.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Käytämme mahdollisesti henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, ensisijaisesti Yhdysvalloista. Varmistamme tiedonsiirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttämämme järjestelmät ovat Privacy Shield -ohjelman mukaisesti sertifioituja. 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A) Manuaalinen aineisto
Tietoja ei lähtökohtaisesti käsitellä missään vaiheessa manuaalisesti. Mikäli tiedot tulostetaan, käsitellään niitä huolellisesti ja hävitetään asianmukaisesti käytön jälkeen.
B) Tietotekniikalla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantaan, joka on suojattu ssl-suojauksella, palomuureilla ja tietojen käsittelyyn liittyvillä varmenteilla. Asiakastietokannan käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja korkean tason henkilökohtaista salasanavarmennusta.

10. TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella, joka on lähettänyt tietonsa yhteydenottolomakkeella tai ollut yhteydessä Lepoon Oy:seen, on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Omien tietojen tarkistamisessa voit olla yhteydessä: info@lepoon.fi

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella, joka on lähettänyt omia tietoja yhteydenottolomakkeella tai ollut yhteydessä Lepoon Oy:seen muulla tavalla, on oikeus vaatia omien virheellisten tietojen korjaamista. 

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröity saa siirtää omat antamansa tietonsa muihin rekistereihin. Tämä ei koske jalostettua tai yhteistyön aikana luotua tietoa rekisteröidystä. Rekisteröidyllä on aina oikeus vaatia tietojensa poistoa asiakastietokannasta ja tulla unohdetuksi. Tietopyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen: info@lepoon.fi Voimme pyytää henkilötietojen varmistamista ja tietopyynnön tarkentamista. Pyydetyt tiedot toimitetaan 1 kuukauden sisään pyynnöstä. 

13. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS
Säilytämme asiakkaan henkilötiedot yhteistyön ajan ja enintään yhden vuoden sen jälkeen. Tämän jälkeen poistamme tiedot järjestelmistämme.

14. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖMME