Hautaustoimistojen palvelut eivät lopu hautajaisiin, vaan myös monissa niiden jälkeen eteen tulevissa tilanteissa apua ja neuvoja saa juuri hautaustoimistosta. Esimerkiksi perunkirjoituksen, kiitoskorttien, hautamuistomerkin, hautakiven, kuolinilmoituksen ja pankkiasioinnin kanssa voi kääntyä hautaustoimiston puoleen.

Hautapaikka ja sen hoitaminen

Hauta on monelle tärkeä muistelupaikka. Yleiset hautausmaat ovat suurimmaksi osaksi evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hallinnassa. Vainaja voidaan myös haudata uskonnollisesti neutraalille tunnustuksettomalle hauta-alueelle, joiden hoidosta seurakunnilla on keskinäisiä sopimuksia.

Hautapaikasta riippuen omaisten täytyy järjestää haudan hoitaminen. Se voi vaatia esimerkiksi ruohonleikkuuta, kuihtuneiden kukkien ja palaneiden kynttilöiden poistamista, uusien istutusten tekemistä ja niiden kastelua. Näistä omaisten nimeämän hautapaikan haltijan täytyy sopia seurakunnan tai hautoja hoitavan yrityksen kanssa.

Eri seurakunnissa maksut ja tavat ovat erilaiset, mutta useimmiten hautapaikka on määräaikainen. Määräajan päättymisen jälkeen hautapaikan voi lunastaa uudelleen, tai sitten se menee seurakunnalle.

Yhteishautojen, esimerkiksi uurnalehdon, kohdalla seurakunta huolehtii haudan hoidosta. Riippuu seurakunnasta, miten haudalle saa tuoda kynttilöitä, kukkia tai muita muistamisia, joten asia kannattaa selvittää omasta seurakunnastaan.

Tutustu seuraavaksi: Hautajaisten kulku